Learning lab van Ferry Koster en Ivan Pouwels - Innovatief samenwerken

Voor vereniging 3.0 staat het stimuleren van innovatie binnen de sector centraal. Maar, innovatie via branche-en beroepsverenigingen: kan dat wel? Er lijken op het eerste gezicht belemmerende factoren een rol te spelen die te maken hebben met de concurrentie, omvang en gebrek aan diversiteit. De sector bestaat uit concurrenten voor wie samenwerking nog minder vanzelfsprekend is: opportunisme ligt daar op de loer. Bovendien is de achterban zeer groot en vaak minder divers, hetgeen innovatie kan belemmeren. Toch zijn er veelbelovende bewegingen in verenigingsland te signaleren waaruit blijkt dat samenwerking tussen concurrenten een groot succes kan worden én waarin de vereniging een cruciale rol heeft gespeeld. Denk aan de Nederlandse Brouwers waarbinnen bierbrouwers gezamenlijk promotieactiviteiten organiseren richting de consument. En, wat te denken van NVM die een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van Funda, een innovatie waar alle makelaars van profiteren. Concurrenten blijken zeer succesvol complementair te kunnen zijn: zij maken de taart groter en gaan vervolgens weer verder met hun strijd om de taartpunten.
Wat zijn de succesfactoren van deze grootschalige innovatienetwerken? En, welke rol spelen verenigingen hier nu precies in? Vragen die Ivan Pouwels zal onderzoeken in zijn promotieonderzoek.

Download de slides Learning Lab Innovatief samenwerken.

Wil je meer weten? Neem contact op via info@kenniscentrumicoon.nl of bel naar 013-5944163.