Over ICOON


Kenniscentrum ICOON (Innoveren - Coöpereren - Ondernemen) richt zich op het verzamelen, initiëren, ontwikkelen en verspreiden van kennis over samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen, branches en beroepen, waarbij de nadruk wordt gelegd op nieuwe samenwerkingsverbanden en waarbij de gegenereerde kennis inzicht biedt in het functioneren, de waarde en de toekomst van die samenwerkingsverbanden.

Leerstoel

De initiatiefnemers voor de leerstoel, Van Spaendonck en TIAS School for Business & Society zien dat samenwerking zich razendsnel in allerlei vormen ontwikkelt en het draagvlak voor vernieuwing verstevigt. Samenwerkingsverbanden vormen het hart van onze economie. De leerstoel Innovatieve Samenwerking gaat samenwerking in de breedste zin onderzoeken: formeel en informeel; op lange en korte termijn; tussen profit, non-profit en overheid. Uiteindelijk zal dit ons meer inzicht brengen in het functioneren van de economie.