Innovatief personeelsbeleid

Door samenwerking naar innovatief personeelsbeleid (organisatieinnovatie)

De arbeidsmarkt is in beweging. Te verwachten is dat ontwikkelingen, zoals onder andere. vergrijzing en ontgroening, digitalisering, robotisering en flexibilisering van invloed zullen zijn op het personeelsbeleid van de MKB-ondernemer. Het is op dit moment echter nog onzeker op welke wijze deze ontwikkelingen precies zullen doorwerken in dat beleid en of het bijvoorbeeld tot nieuwe oplossingen zal leiden.

In het onderzoek wordt het innovatievermogen van de MKB-ondernemer is ten aanzien van zijn personeelsbeleid en welke rol samenwerkingsvormen hierin spelen. Daarbij wordt onderzocht op welke wijze MKB-ondernemers in het verleden zijn omgegaan met nieuwe ontwikkelingen en of en op welke wijze de ondernemer daarop anticipeert. Kern van het onderzoek is of de MKB-ondernemer zelfstandig een antwoord weet te vinden op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt of dit via (nieuwe) samenwerking met ondernemers of andere partijen vormgeeft. Uitkomst van het onderzoek is ondermeer hoe nieuwe samenwerkingsvormen zijn ingericht en welke invloed deze hebben op bijvoorbeeld cao's.

Gerelateerde nieuwsberichten