Innovatie in de zorg

Innovaties in de zorg (procesinnovatie)

De sector zorg is één van de sectoren in het maatschappelijk domein waar erg veel in beweging is. Door ontwikkelingen als verandering van de wetgeving, bezuinigingen, vergrijzing, zelfsturing van de cliënt en keuzes van de overheid om zorg meer te decentraliseren, ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen en innovatie. (bijvoorbeeld locale samenwerking tussen ondernemers rondom de zorgvraag, nieuwe technologische mogelijkheden worden ontwikkeld en ingezet, nieuwe woonconcepten ontstaan). In dit onderzoek wordt een antwoord gegeven op vragen hoe en onder welke omstandigheden samenwerking tot stand komt en wat de voorwaarden zijn voor de totstandkoming van een samenwerking tussen zorgaanbieders. Onderzocht wordt door welke partijen de samenwerking wordt 'getriggerd'. Door zorgbieders zelf omdat zij er de meerwaarde van inzien of doordat de cliënt of omgeving van de cliënt of zorgfinanciers de samenwerking afdwingen. Het onderzoek levert inzicht op in voorwaarden en effecten van deze samenwerkingen in de zorg en welke vormen van samenwerking specifiek leiden tot procesinnovatie.

Gerelateerde nieuwsberichten