Dynamiek in de samenwerking

In de huidige samenleving is het combineren van kennis cruciaal voor het voortbestaan en de groei van MKB-ondernemingen. Samenwerking is daarom een waardevolle bron van innovatie: kennis wordt gecombineerd om nieuwe bronnen voor concurrentievoordeel aan te spreken. Innovatie kan gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe kennis (in de vorm van producten, diensten of processen) of op het effectiever of efficiënter gebruik ervan (het optimaliseren van producten, diensten of processen).

Een samenwerking is een relatie. Een relatie die potentieel voordelen met zich meebrengt maar die ook de nodige risico’s in zich draagt. Om succes te maximaliseren én risico’s zoveel mogelijk te elimineren, moet de samenwerkingsrelatie gemanaged worden. Formaliteiten als contracten, procedures en monitoringsystemen worden hiertoe ingezet maar ook vertrouwen en gedeelde normen en waarden blijken een steeds belangrijkere rol te spelen. Deze formele en informele reguleringsmechanismen hebben een effect op samenwerking. En, de invulling van die samenwerking is vervolgens al dan niet bevorderlijk voor de beoogde innovatie met alle gevolgen voor regulering en de relatie van dien. De vragen die dit proces oproepen zijn:

  • Hoe vormt de samenwerkingsrelatie zich door de dynamiek tussen reguleringsmechanismen en organisatie-actoren?
  • Hoe moet een samenwerking er uit zien om tot een innovatie te komen?
  • Hoe vormen de resultaten en het proces van samenwerking zich door de tijd?

Het onderzoek beziet samenwerkingsrelaties gericht op innovatie vanuit een relationeel, procesmatig perspectief.

Gerelateerde nieuwsberichten