Onderzoeksthema's


Samenwerkingsstrategieën

Innovatie is een belangrijke factor in het concurrentievermogen van ondernemingen. De vraag waarom sommige bedrijven meer innovatief zijn dan anderen, heeft daarom, zowel in de wetenschap als in de praktijk, veel aandacht gekregen.

Dynamiek in de samenwerking

In de huidige samenleving is het combineren van kennis cruciaal voor het voortbestaan en de groei van MKB-ondernemingen. Samenwerking is daarom een waardevolle bron van innovatie: kennis wordt gecombineerd...

Innovatie in de zorg

De sector zorg is één van de sectoren in het maatschappelijk domein waar erg veel in beweging is. Door ontwikkelingen als verandering van de wetgeving, bezuinigingen, vergrijzing, zelfsturing...

Innovatief personeelsbeleid

De arbeidsmarkt is in beweging. Te verwachten is dat ontwikkelingen, zoals onder andere. vergrijzing en ontgroening, digitalisering, robotisering en flexibilisering van invloed zullen zijn op het...

Innovatie van dienstverlening

Dienstverlening aan ondernemers kenmerkt zich de laatste jaren steeds vaker door een online aanbod en een concentratie rondom decentrale groepen (bijvoorbeeld banken, accountantskantoren, lokale...

Innovatie door incubators

Europa en Nederland kunnen vooral veel leren van de wijze waarop incubators in Silicon Valley startups helpen om de stap naar de markt te maken. En met name hoe ze de juiste balans kunnen vinden...