ICOON levert bijdrage aan publicatie ‘Samenwerken? Pak het goed aan!


Ferry Koster, hoogleraar innovatieve samenwerking leverde een bijdrage aan de publicatie van de Kamer van Koophandel over ‘Samenwerken’. De publicatie bevat tips en goede praktijkvoorbeelden van ondernemers.

Ferry Koster gaat in op het besturen van samenwerkingsverbanden. Wat komt daarbij kijken? Het aangaan van samenwerkingsrelaties kent twee gezichten. Enerzijds creëert het nieuwe mogelijkheden en worden risico’s gespreid over meerdere partijen. Tegelijkertijd brengt het nieuwe risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld omdat kennis gedeeld wordt en er gezorgd moet worden dat iedereen bereid is volledig bij te dragen aan het samenwerkingsverband.
Ferry Koster geeft in de volgende publicatie antwoord op de vraag van samenwerkende ondernemers: hoe richten we de samenwerking zo in dat de risico’s worden verlaagd en de kans op succes wordt vergroot?

Ga hier naar de publicatie "Samenwerken? Pak het goed aan!"

Al het nieuws