Ferry Koster en Ivan Pouwels spreken op DNA congres over Innovatief samenwerken


Donderdag 2 juni hebben Ferry Koster en Ivan Pouwels een bijdrage geleverd in de vorm van een ‘Learning Lab’ tijdens het DNA jaarcongres. DNA (De Nederlandse Associatie) verenigt alle relevante spelers in het maatschappelijk middenveld: brancheverenigingen, beroepsverenigingen, federaties, paritaire organisaties, fondsen en ledenorganisaties.Tijdens het Learning Lab is ingegaan op vragen als 'Wat versterkt het innovatievermogen van partners in een samenwerkingsverband?' en ‘Welke rol is hierin weggelegd voor verenigingen?’

Om te innoveren is samenwerking nodig. Samenwerking ontstaat echter niet vanzelf en is bovendien niet altijd gemakkelijk. Onderlinge afhankelijkheid en individueel profijt kunnen voor samenwerkingsproblemen zorgen. Want, levert de samenwerking voor alle partijen evenveel op? En, hoe groot is het risico dat een partij ‘er met de buit vandoor gaat’? Ook het type innovatie dat nagestreefd wordt, de omvang van het samenwerkingsverband en de diversiteit ervan zijn bepalende innovatiefactoren. In het algemeen geldt: hoe meer divers de kennis, hoe nieuwer de innovatie (bv. gunstig voor productinnovatie). Een innovatienetwerk dat bestaat uit meer dan acht actoren, heeft doorgaans ook minder innovatief potentieel, zo blijkt uit onderzoek.

Voor verenging 3.0 staat het stimuleren van innovatie binnen de sector centraal. Maar, innovatie via branche-en beroepsverenigingen: kan dat wel? Wat zijn de succesfactoren van deze grootschalige innovatienetwerken? En, welke rol spelen verenigingen hier nu precies in? Vragen die Ivan Pouwels zal onderzoeken in zijn promotieonderzoek.

Download de slides van het DNA congres over Innovatief samenwerken

Al het nieuws