Discussieavond 23 februari 2016 Zorgeloos in de verzorgingsstaat


De verzorgingsstaat is dood, lang leve de participatiesamenleving. Zorgeloos om zorg vragen in de verzorgingsstaat is er niet meer bij. De overheid gaat het namelijk niet meer voor je regelen. Alles is mogelijk in de nieuwe participatiesamenleving, zolang je zelf maar initiatief neemt. We stevenen zodoende af op een geïndividualiseerde maatschappij, waarbij grote sociale ongelijkheid dreigt. Maar is dat schrikbeeld echt onze toekomst? Hoe is het zo gekomen? En: hoe creëer je je eigen vangnet als dat van de overheid wegvalt?

Deze vragen worden deze avond onderzocht. De discussie wordt ingeleid door een lezing over de geschiedenis van de verzorgingsstaat en de drastische veranderingen die de laatste jaren op dit gebied hebben plaatsgevonden. Ferry Koster, hoogleraar innovatieve samenwerking gaat in op de samenwerking tussen overheid en burger: Hoe werken zij samen? Hoe ontstaat conflict tussen hen? In deze dynamiek heeft hij oog voor solidariteit: hoe ontwikkelt solidariteit zich tussen overheid en burger in tijden van globalisering en individualisering?

Voor meer informatie en aanmelden klik hier

Al het nieuws