"Innovatie kan een (zorg)organisatie naar een hoger niveau tillen, maar niet elke organisatie beschikt over voldoende kennis en kunde om innovaties tot stand te brengen".


Ferry Koster gaat in op wat (zorg)organisaties nodig hebben om tot innovatie te komen en wat daarvoor nodig is.

Door krachten bundelen is kennisuitwisseling mogelijk en kunnen organisaties van elkaar leren. Beide processen zijn van belang voor het tot stand brengen van innovaties. "Het gaat om het creëren van een goede verstandhoudig, die is gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen."

Lees hier het hele artikel Routines aan de kant voor betere zorg

Al het nieuws