Artikel Onderzoek digitale platformen


Digitale platformen & hiërarchie. Waarom het ene platform beter presteert dan het andere

Traditionele businessmodellen worden steeds vaker vervangen door digitale business modellen. Is dit een kans of dreiging? Wat zijn succesfactoren van digitale platformen? In een onderzoek hiernaar worden succesfactoren, analyses en een platformhiërarchie op een rij gezet.

Lees hier het volledie artikel "Analyse digitale platformen"

Per geanalyseerde factor van platformen bestond een groot aantal interessante factoren dat niet direct te plaatsen was binnen de hiërarchie, maar wel tekenend was voor het succes van het platform. Om de complexe geaardheid van digitale platformen beter te tackelen zijn deze factoren apart uiteengezet in de uitgebreide versie van dit ICOON-paper.

Dit rapport is op te vragen via info@kenniscentrumicoon.nl

Al het nieuws