Innoveren Coöpereren en Ondernemen

Kenniscentrum ICOON richt zich op het verzamelen, initiëren, ontwikkelen en verspreiden van kennis over samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen, branches en beroepen

Meer over Kenniscentrum Icoon

Laatste nieuws


Meer nieuws

Onderzoeksthema's

Samenwerkingsstrategieën

Innovatie is een belangrijke factor in het concurrentievermogen van ondernemingen. De vraag waarom sommige bedrijven meer innovatief zijn dan anderen, heeft daarom, zowel in de wetenschap als in de praktijk, veel aandacht gekregen.

Dynamiek in de samenwerking

In de huidige samenleving is het combineren van kennis cruciaal voor het voortbestaan en de groei van MKB-ondernemingen. Samenwerking is daarom een waardevolle bron van innovatie: kennis wordt gecombineerd...

Innovatie in de zorg

De sector zorg is één van de sectoren in het maatschappelijk domein waar erg veel in beweging is. Door ontwikkelingen als verandering van de wetgeving, bezuinigingen, vergrijzing, zelfsturing...